Wat doen wij?

Naast dat Stichting Theine Foundation particulieren een financiele steun kunnen aanbieden is dit ook mogelijk voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk ten behoeve van projecten gericht op de inwoners van de regio Warmond.

Particulieren

Stichting Theine Foundation verstrekt financiele steun welke woonachtend zijn in de regio Warmond.
De voorwaarden waaraan uw aanvraag dienen dan wel te voldoen aan de criteria van Stichting Theine Foundation.

Verenigingen en Stichtingen


Stichting Theine Foundation verstrekt financiele steun aan stichtingen en verenigingen ten behoeve van maatschappelijke projecten die gericht zijn op de inwoners van de regio Warmond. De voorwaarden waaraan uw aanvraag dienen dan wel te voldoen aan de criteria van Stichting Theine Foundation.

Wanneer u voor de eerste keer een aanvraag indient, vraagt de Stichting Theine Foundation een kopie van de statuten.
Bij volgende aanvragen hoeft u de statuten niet opnieuw in te leveren. Iedere aanvraag dient vergezeld te gaan door een recente jaarrekening.
Het beoordelen van een aanvraag duurt circa acht weken, gerekend vanaf het moment dat alle stukken bij het fonds binnen zijn.

De financiele steun van Stichting Theine Foundationis vrijgesteld van btw, dat betekent dat de aanvrager geen btw over de donatie van
Stichting Theine Foundation hoeft af te dragen.