Organisatie

Stichting Theine Foundation is een jonge vermogensfonds dat maatschappelijke projecten van particulieren, vereningen en stichtingen steunt voor en in de regio Warmond.

Het bestuur van Stichting Theine Foundation bestuurt het fonds op hoofdlijnen. Bij het bestuur ligt ook de eindverantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van het vermogen van Stichting Theine Foundation. 

Het bestuur streeft naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling en stelt derhalve voorwaarden aan de deskundigheid van de bestuursleden passend bij de missie en het beleid van Stichting Theine Foundation tot nut van het algemeen. 

Bestuursleden

Th.A.W.G. Wanders

R.N. Kooijmans

M.C.M. Wanders – Westgeest

H.T.M. Wanders

G.J. de Mare