ANBI

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
Naast dat Stichting Theine Foundation particulieren een financiele steun kunnen aanbieden is dit ook mogelijk voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk ten behoeve van projecten gericht op de inwoners van de regio Warmond.

Aandachtsgebieden
De verscheidende projecten waaraan Stichting Theine Foundation haar steun aan verleent zijn heel divers en in grote lijnen zijn deze onder te vedelen in een vijftal aandachtsgebieden:

  • Sport en Spel
  • Zorg en Welzijn
  • Kunst en Cultuur
  • Natuur en Milieu
  • Educatie

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het beleid van Stichting Theine Foundation is terug te vinden in de verscheidende stukken terug te vinden bj documenten. Hier vindt u onder beleid een overzicht van het meerjarenbeleid, de toekomstvisie en het beleggingsbeleid.

De namen van de bestuurders
De heer Th.A.W.G. Wanders
Mevrouw M.C.M. Wanders – Westgeest
De heer R.N. Kooijmans