Home

Stichting Theine Foundation maakt zich sterk voor betere maatschappij. Door middel van Financiële ondersteuning, advies en begeleiding en/of eigen initiatief projecten uit te voeren. Theine Foundation is er voor iedereen in de regio Warmond.

Aandachtsgebieden

De verscheidende projecten waaraan Stichting Theine Foundation haar steun aan verleent zijn heel divers en in grote lijnen zijn deze onder te vedelen in een vijftal aandachtsgebieden:

  • Sport en Spel
  • Zorg en Welzijn
  • Kunst en Cultuur
  • Natuur en Milieu
  • Educatie

Kennisnetwerk

Stichting Theine Foundation biedt niet alleen financiele ondersteuning aan maar kan ook adviseren en begeleiding aanbienden. Binnen de stichting is een rijk netwerk aanwezig in vele diverse specifieke terreinen. In goed overleg zijn er mogelijkheden  te organiseren van netwerk bijeenkomsten. Deze netwerkbijeenkomsten zijn vooral gericht op fondsenwerving, bestuur & management, financieel management, projectplan schrijven en crowdfunding.